Szám:    2-3/2008.M E G H Í V Ó

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését

2008. április 25-én (péntek) de. 1000 órára

a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.


Napirend:

1.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:    dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

5.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:    dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

6.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:    dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző


7.    Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

8.    Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
Előadó:    dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9.    Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

10.    Javaslat a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága összetételének megváltoztatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

11.    Javaslat a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megbízására, alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12.    Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

13.    Pályázat benyújtása a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatására (TIOP-2.2.2./08/2F)
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14.    Döntés a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában
Előadó:    dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15.    Döntés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezése tárgyában
Előadó:    dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16.    Hozzájárulás a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Emlékparkért Alapítványban betöltendő kuratóriumi tagságához
Előadó:    dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

17.    Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

18.    Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről
Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke

19.    Beszámoló a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről
Előadó: Farkas Rita, igazgató


20.    Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

21.    A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2008. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22.    Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

23.    Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

24.    Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés

25.    Javaslat Orsós István személyi térítési díja ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2008. április 15.
    Üdvözlettel:
    dr. Puskás Imre
                         a Közgyűlés elnöke