TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. február 24.,
Mátyás
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Titkársági és humánpolitikai ügyintéző 2021.11.16


Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet titkársági és humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Az online kaszinó játékosai részt vesznek a helyi önkormányzatban. Az akadémikusok statisztikái szerint minden ötödik kaszinójátékos részt vesz a helyi önkormányzatban, és aktív a közösségben. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az online kaszinó játékosai mindig nagyon aktívak és gyakran kommunikálnak másokkal, választanak képviselővé és intézkednek. Időről időre politikussá válnak. A városvezetésben való részvétel nemcsak a választásokon való részvételről szól, hanem arról is, hogy rendszeresen részt veszünk különböző közszervezetekben. A kaszinójátékosok kiváló köztisztviselők: könyvelők, adminisztrátorok és építészek. Csúcskategóriás szakemberek. Az online kaszinók nagyon elterjedtek Magyarországon, mert nincs sok nagy szárazföldi kaszinó az országban. A köztisztviselőkről köztudott, hogy a munkahelyükön nyerőgépekkel vagy ruletten játszanak, nem is beszélve a futballra való fogadásról.

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Titkársági és humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 23. pontjának megfelelő foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai feladatkör

valamint

1. számú melléklet 27. pontjának megfelelő foglalkoztatással kapcsolatos titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, és a megyei nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a teljes körű humánpolitikai feladatokat, így különösen gondoskodik a köztisztviselői jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről, a jogviszony módosításáról, áthelyezésről, átsorolásról, jubileumi jutalomról. Elkészíti az ezekről szóló okiratokat. Kezeli a személyi anyagokat és a nyilvántartásokat, időben benyújtja az adatszolgáltatásokat. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral, kezeli a KIRA programot. Részt vesz a munkaköri leírások elkészítésében. Ellátja a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásában és a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatellátásban.

Ellátja a Megyei Közgyűlés üléseihez kapcsolódó adminisztratív feladatokat: gondoskodik a közgyűlési meghívók és előterjesztések érintettek részére történő megküldéséről; elvégzi a közgyűlés üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési teendőket; részt vesz a Közgyűlés ülésén, a Közgyűlés ülésein résztvevők jelenlétét adminisztrálja, nyilvántartást vezet a Közgyűlés üléseiről távollévőkről; a Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet készít, gondoskodik az aláírt jegyzőkönyveknek és mellékleteinek a Kormányhivatal részére a törvényi határidőn belül történő megküldéséről; közreműködik a közgyűlési döntések érintettek részére történő eljuttatásában; gondoskodik a Közgyűlési üléseihez tartozó dokumentumok (meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek), továbbá a Közgyűlés döntéseinek (rendeletek, határozatok) a Megyei Önkormányzat honlapján történő megjelentetésről az informatikus kollégákkal együtt; naprakészen vezeti a Közgyűlés döntéseit (rendeletek, határozatok) tartalmazó nyilvántartásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés VAGY

II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• KIRA szoftver használata,

• Önkormányzati humánpolitikai munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–      szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

–      iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

–      A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ritter Beáta megyei aljegyző nyújt, a 0674505606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-75/2021, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági és humánpolitikai ügyintéző.

  • Elektronikus úton  dr. Ritter Beáta részére az  aljegyzo@tolnamegye.hu e-mail címre.
  • Személyesen a 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 1. em. 119-es irodában, a főjegyzői titkárságon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkáltató az érvényes pályázókat személyes interjúra behívhatja, majd dönt a munkakörre legalkalmasabb személyről. Minden pályázó a pályázat elbírálását követően értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Tolna Megyei Önkormányzat honlapja - 2021. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tolnamegye.hu honlapon szerezhet.

 

 

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Váregyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás