TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök 2018. április 5. napja és 2018. április 30. napja közé eső időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 2018. július 1. napi hatálybalépését követően megváltoznak a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályok, így a fiatalkorúak elleni büntetőeljárások lefolytatásához nem elégséges a meglévő ülnöki létszám.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság - esetünkben a Szekszárdi Járásbíróság - nem pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök jelöléséhez csatolni kell az elfogadó nyilatkozatot is, valamint a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét a jelentkező elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A Be. 680. § (5) bekezdésének c) pontja értelmében a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal által meghatározottak szerint fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő 1 fő család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás szakterületen dolgozó bírósági ülnököt választhat a Szekszárdi Járásbíróságra.

Jelentkezési határidő: 2018. április 6.

A jelentkezést a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzői Titkárságán (119-es iroda) lehet a fenti határidőig személyesen leadni vagy postán megküldeni. (postacím: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)

Az ülnököket a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. áprilisi soron kívüli ülésén választja meg.

Tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy a törvényszékre bírósági ülnököket választ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és a Tolna Megyei Önkormányzat, továbbá a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzői Titkárságán vagy a www.tolnamegye.hu honlapon beszerezhető, megtekinthető és letölthető. Érdeklődni a 74/505- 606-os telefonszámon (dr. Ritter Beáta) is lehet.


Jelen hirdetményhez csatolt és letölthető nyomtatványok:
-     Tájékoztató a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról
-    A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
-    Bírósági ülnökké jelölés
-    Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Szekszárd, 2018. március 20.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás