TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2008

S. szám

T á r g y

Felelõs

Határidõ

Kgy. nap

H. szám

1.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

2.

A Közgyûlés 2008. évi Munkatervének módosításáról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

3.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

4.

A Mechwart András Otthon tevékenységérõl.

 


 


2008.02. 15.(soros)

5.

A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött intézmény átadásról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

az 1. pontnál azonnal a 2. pont tekintetében folyamatos

2008.02. 15.(soros)

6.

Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-hagyaték kezelésérõl kötendõ együttmûködési megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

7.

A lakásotthonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó minisztériumi pályázaton való részvételrõl.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

8.

A gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvû Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007. (XI. 30.) közgyûlési határozat módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

9.

Regionális foglalkoztatási paktumhoz történõ csatlakozásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

10.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról.

az 1-2. pont tekintetében

folyamatos, illetve a 3. pont vonatkozásában 2008. március 1.

2008.02. 15.(soros)

 


dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

11.

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról.

2 pont tekintetében

2-3. pont tekintetében 2008. február 29.

2008.02. 15.(soros)

 


dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

4. pont tekintetében 2009. február 15.

 


3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


12.

A megyei fõjegyzõ teljesítményértékelésérõl szóló tájékoztatóról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

13.

A Bonyhád Város által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. számú pályázat véleményezésérõl.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

14.

A Tamási 1882/82. hrsz.-ú ingatlan átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadásáról.

a 2. pontban rögzítettekért

folyamatos

2008.02. 15.(soros)

 


dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


a 3. pontban rögzítettekért

 


dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

15.

Az Állami Számvevõszék Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett ellenõrzésérõl szóló beszámoló elfogadásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

értelem szerint, illetve folyamatos

2008.02. 15l.(soros)

16.

A Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége tevékenységérõl.

 


 


2008.02. 15.(soros)

17.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

18.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

19.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

20.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008.02. 15.(soros)

21.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2008.02. 15.(soros)

22.

Ingatlan részterületeinek kisajátítást helyettesítõ adásvétel útján történõ értékesítésérõl.

az 1-7. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke a 8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

folyamatos

2008.02. 15.(soros)

23.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 


 


2008. 04. 25. (soros)

24.

Megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj- Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerzõdés módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

25.

Intézményi alapító okiratok módosításáról.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


2008. 04. 25. (soros)

26.

A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában),

 


2008. 04. 25. (soros)

 


dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a 4. pont vonatkozásában)

 


27.

Pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fõvárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása címû pályázati felhívásra.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

28.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

29.

A MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról.

1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,

 


2008. 04. 25. (soros)

 


a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

30.

A Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésérõl.

az 1., 3. és 5. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

 


a 7. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


 


a 2., 4. és 6. pontok tekintetében Héra Istvánné, a kuratórium elnöke

 


31.

A sürgõsségi ellátás fejlesztésének támogatására vonatkozó TIOP-2.2.2./08/2F kódszámú pályázat benyújtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (a 6. pont tekintetében)

 


2008. 04. 25. (soros)

32.

A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

33.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának kezdeményezése tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

34.

A Közgyûlés elnökének kuratóriumi tagságához való hozzájárulás megadása tárgyában.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


2008. 04. 25. (soros)

35.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységérõl.

 


 


2008. 04. 25. (soros)

36.

A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységérõl.

 


 


2008. 04. 25. (soros)

37.

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységérõl .

 


 


2008. 04. 25. (soros)

38.

Az Önkormányzat Hivatala valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belsõ ellenõrzési tevékenységének tapasztalatairól.

 


 


2008. 04. 25. (soros)

39.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelésérõl és a 2008. évi nemzetközi teendõkrõl.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a 2008. évi feladatok vonatkozásában)

 


2008. 04. 25. (soros)

40.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

41.

A települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

42.

A Tolna Megyei Bûnmegelõzési Koordinációs Bizottság 206-2007. évi tevékenységérõl.

a Bûnmegelõzési Koordinációs Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 04. 25. (soros)

43.

Orsós István személyi térítési díja ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában.

az 1. pontnál dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,

 


2008. 04. 25. (soros, zárt)

 


a 3. pontnál dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

44.

A Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának, és Felügyelõ Bizottságának megbízásáról, alapító okiratának módosításáról.

a határozati javaslat 1-4. pontjában foglaltakkal kapcsolatban dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,

 


2008. 04. 25. (soros, zárt)

 


a határozati javaslat 5-6. pontjában foglaltakkal kapcsolatban dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

45.

Térségi Integrált Szakképzõ Központ létrehozásáról, illetve közoktatási feladat átvételérõl.

az 1-12., 15-23., 26. és 27. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyûlés elnöke;

 

2008. 06. 06. (soron kívüli)

a 13-14. és 25. pontok tekintetében a Szent László Szakképzõ Iskola igazgatója;

 


 


a 24. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


 


46.

Pályázat benyújtásáról a TÁMOP-2.2.3/07/2 keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címû pályázati felhívás 2. fordulójára.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

47.

Pályázat benyújtásáról a TIOP-3.1.1/08/1 keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések címû pályázati felhívásra.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

48.

A Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez a 3011/2008. kormányhatározat módosítását kezdeményezõ felterjesztése tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

49.

1919/10 hrsz.-ú ingatlanrész hasznosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

50.

A folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó engedményezés jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

51.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

52.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

53.

Alapítványi támogatásokról.

 


 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

54.

A kistelepülések iskoláinak megmentésérõl szóló nyilatkozathoz való csatlakozásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 06. (soron kívüli)

55.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

56.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

57.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság ítéletérõl szóló tájékoztató tárgyában.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

58.

Tolna megye 2007. évi munkaerõ-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tárgyában.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

59.

A Magyarországi Német Színház társulás keretében történõ fenntartására, alapító okiratának módosítására.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (2., 8. pontok vonatkozásában)

 


2008. 06. 27. (soros)

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (7. pont vonatkozásában)

 


60.

Képviselõ delegálásáról a Társulás a Német Színházért Társulási Tanácsba .

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


2008. 06. 27. (soros)

61.

Képviselõ delegálásáról a Társulás a Német Színházért Társulási Tanácsba.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


2008. 06. 27. (soros)

62.

Képviselõ delegálásáról a Társulás a Német Színházért Társulási Tanácsba.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


2008. 06. 27. (soros)

63.

A Sztárai Mihály Gimnázium igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfelelésérõl.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

64.

A Sztárai Mihály Gimnázium igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

65.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (az 1. és 2. pontok tekintetében )

 


2008. 06. 27. (soros)

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a 3. pont tekintetében)

66.

A Mechwart András Otthonban élõk szociális foglalkoztatásának engedélyezésérõl, az intézmény alapító okiratának módosításáról.

Az 1-6. és 9. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke.

 


2008. 06. 27. (soros)

A 8. pont esetében Vörös Gyuláné, a belecskai Mechwart András Otthon vezetõje.

 


A 7. és 10. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ.

 


67.

A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

68.

Címzett állami támogatás maradványának lemondásáról.

a 2. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

69.

A Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht. nonprofit Kft.-vé történõ átalakulásával összefüggõ tulajdonosi hozzájárulásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

70.

A Pincehely 1445/2 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes használatáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

71.

Az Állami Számvevõszék Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési rendszerének mûködése tárgyában végzett ellenõrzésérõl szóló beszámoló elfogadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

72.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

 


73.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

74.

A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Dél-Dunántúli Egészségügyi Kapacitástanulmány és a kapcsolódó kapacitás átcsoportosítások, többletkapacitási igények jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

75.

A Balassa János Kórház tevékenységérõl.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

76.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum tevékenységérõl.

 


 


2008. 06. 27. (soros)

77.

Alapítványi támogatásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

78.

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

 


2008. 06. 27. (soros)

79.

Babits Mihály-díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

80.

Beszédes József-díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

81.

Bezerédj István-díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

82.

Sipos Márton-díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

83.

Tolna Megyéért Kitüntető-díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

84.

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

85.

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

86.

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

87.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

88.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj adományozásáról.

- -

2008.06.27. (soros, zárt)

89.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

90.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

91.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 1.

2008. 06. 27. (soros, zárt)

92.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

- -

2008.09.18 (soros)

93.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

- -

2008.09.18 (soros)

94.

Tolna megye 2007. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról.

- -

2008.09.18 (soros)

95.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

- -

2008.09.18 (soros)

96.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító okiratának módosításáról.

az 1. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

az 1. pont esetében 2008. október 1.,

2008.09.18 (soros)

a 2. pont tekintetében Fábián Cecília, igazgató,

a 2. pont esetében 2009. január 1.,

 

a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

a 3. pont esetében 2008. október 1.

 

97.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról, a konyha működtetésének, valamint a munkahelyi vendéglátási feladat ellátásának átadásáról.

az 1-4., 12-13., 16-17. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

az 1-4., 6-7., 8-11., 13., 15. és 18. pontok esetében2008. november 1.,

2008.09.18 (soros)

az 5., 15. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Antus Antal, a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete vezetője,

az 5., 12., 14. és 16. pontok esetében folyamatos,

 

a 18. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző és Antus Antal, a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete vezetője,

a 17. pont esetében 2008. december 31.

 

98.

Pályázat benyújtásáról a Bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati felhívásra az 1. számú szekszárdi gyermekotthon átalakítására.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Farkas Rita, igazgató

2008. október 21.

2008.09.18 (soros)

99.

Pályázat benyújtásáról a Bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati felhívásra a 2. számú faddi gyermekotthon felújítására.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Farkas Rita, igazgató

2008. október 21.

2008.09.18 (soros)

100.

A faddi 2. számú gyermekotthon átalakításának, illetve rekonstrukciójának támogatásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

sikeres pályázat esetén a pályázatban megjelölt időpont

2008.09.18 (soros)

101.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának rendelőintézetében kialakítandó gyógyszertárra vonatkozó bérleti szerződés támogatásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a kórház értesítésére)

azonnal

2008.09.18 (soros)

102.

Együttműködési megállapodás elfogadásáról a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1-2. pontoknál azonnal,

2008.09.18 (soros)

a 3. pontnál értelemszerűen

 


103.

A Europe Direct Tolna Megyei Európai Információs Pont működését biztosító Europe Direkt pályázat benyújtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 29.

2008.09.18 (soros)

104.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1. pont vonatkozásában 2008. november 10.,

2008.09.18 (soros)

a 2. pont vonatkozásában 2009. január 26.,

 


a 3. pont vonatkozásában 2009. február 28.

 


105.

A 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

jóváhagyásra azonnal, a végrehajtásra 2009. január 1-től folyamatos

2008.09.18 (soros)

106.

A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról.

- -

2008.09.18 (soros)

107.

Alapítványi támogatásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008.09.18 (soros)

108.

A Tolna Megyei Levéltár tevékenységéről.

- -

2008.09.18 (soros)

109.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008. szeptember 25.

2008.09.18 (soros)

110.

Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumi tagjának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008. 09. 18.

(soros, zárt)

111.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2008.11.28. (soros)

112.

A Közgyűlés 2009. évi munkatervéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2008.11.28. (soros)

113.

Megállapodás megkötéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói feladatok ellátására.

az 1-2. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 3. pont esetében Farkas Rita, a GYVI igazgatója

az 1. pont esetében 2009. január 1.;

a 2. pont esetében 2008. december 31.;

a 3. pont esetében 2009. január 1-jét követően folyamatos

2008.11.28. (soros)

114.

A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1. pontnál azonnal;

a 2. pont tekintetében folyamatos

2008.11.28. (soros)

115.

A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratának módosításáról.

az 1 pontesetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

az 1. pont esetében 2009. január 1.;

a 2. pont esetében 2008. december 12.

2008.11.28. (soros)

116.

A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0027 és a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 pályázatok közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéseivel kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2008.11.28. (soros)

117.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról.

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző;

a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok Közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2009. február 15.;

szervezeti intézkedésekre, létszámcsökkentési javaslatokra folyamatos

2008.11.28. (soros)

118.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal;

a 2. pont esetében 2008. december 1.

2008.11.28. (soros)

119.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2008. december 5.

2008.11.28. (soros)

120.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet között létrejött Megállapodás jóváhagyásáról.

az érintettek tájékoztatásáért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2008.11.28. (soros)

121.

A Szent László Szakképző Iskola Általános Iskolai Tagintézménye intézkedési tervének elfogadására.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008.11.28. (soros)

122.

A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves beszámolója felülvizsgálatáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 5. pont tekintetében minden év június 30-a a féléves beszámoló, és a tárgyévet követő év február 15-e az éves beszámoló tekintetében

2008.11.28. (soros)

123.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009-2015. közötti időszakra vonatkozó Informatikai Stratégiájának elfogadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

a 2. pont esetében folyamatos

2008.11.28. (soros)

124.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal kötendő feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2008. december 31.

2008.11.28. (soros)

125.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. - -

2008.11.28. (soros)

126.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről. - -

2008.11.28. (soros)

127.

A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka által végzett munkáról szóló beszámolóról.

 

 


 


2008. 11. 28.

(soros)

128.

A Közgyűlés Kisebbségi Tanácsnoka által végzett munkáról szóló beszámolóról.

 

 


 


2008. 11. 28.

(soros)

129.

Az Illyés Gyula Könyvtár tevékenységéről.

 

 


 


2008. 11. 28.

(soros)

130.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról.

 

a 3. pontban foglaltakért a megyei intézmények vezetői

folyamatos

2008. 11. 28.

(soros)

131.

A Tolna Megyei Önkormányzat közművelődési feladatellátásának célvizsgálatáról szóló tájékoztatás elfogadásáról.

 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008. 11. 28.

(soros)

132.

Alapítványi támogatásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008. 11. 28.

(soros)

133.

Pályázat benyújtására a TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázati felhívásról.

 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009. február 15.

2008. 11. 28.

(soros)

134.

Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és a Megyeháza kertjének bérbeadásáról .

 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2008. 11. 28.

(soros)

Időszak: 2008. január 1. – 2008. december 31.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás