TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2009

S. szám
H. szám

T á r g y

Felelõs

Határidõ

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

2.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

3.

A 2008. évi belsõ ellenõrzési terv módosításáról szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

4.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységérõl.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

5.

A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételérõl szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

6.

Az Ifjúsági és Sport Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában)
dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a 4. pont vonatkozásában)

2. és 4. pont vonatkozásában 2009. február 13.
3. pont vonatkozásában azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

7.

A Tolna Megyei Idõsügyi Tanács létrehozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

8.

A kötelezõ önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadás-átvételérõl szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

9.

Felterjesztésrõl a Pénzügyminiszterhez, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredõ illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

10.

Az engedélyezett álláshelyek csökkentésérõl és létszámcsökkentés elrendelésérõl

az 1., 5., 6., 7. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 2., 3., 4. pont esetében az érintett intézmények igazgatója

az 1. pont esetében azonnal
a 2., 3., 4. pontok esetében értelem szerint , legkésõbb 2009. 05. 30-ig
az 5-7. pontok esetében 2009. december 31-ig

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

11.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

az 1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

folyamatos, illetve a 3. pont vonatkozásában 2009. február 20.

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

12.

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról.

2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ
3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2-3. pont tekintetében 2009. február 28.
4. pont tekintetében 2010. február 15.

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

13.

A megyei fõjegyzõ teljesítményértékelésérõl szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

14.

Címzett állami támogatás maradványának lemondásáról.

a 2. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. február 24.

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

15.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások elõirányzat maradványainak lemondásáról, továbbá kivitelezési határidõ-módosítás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. február 24.

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

16.

A Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére.

Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának elnöke

2009. szeptember 30.

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

17.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységérõl szóló beszámolóról.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

18.

A Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége mûködésérõl.

 

 

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

19.

A Tolna Megyei Bûnmegelõzési Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységérõl.

a Bûnmegelõzési Koordinációs Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

a Bizottság következõ ülése

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

20.

Alapítványi támogatásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 02. 13. (soros, nyílt)

21.

Polán Györgyné újrafelvételi eljárás iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról.

az 1. pontnál dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 3. pontnál dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

azonnal

2009. 02. 13. (soros, zárt)

22.

A Szekszárd 1876/1 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadásáról.

a 2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

a 2. pont tekintetében azonnal,
a 3. pont tekintetében a soron következõ Közgyûlés idõpontja

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

23.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról, a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Mûszaki Ellátó Szervezete beolvadás miatti megszüntetésérõl és megszüntetõ okiratának kiadásáról.

a I. 1-3. , 6., 10., 13., 14. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a I. 4., 5., 8., 9., 12. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ,
a I. 11. pont esetében Antus Antal igazgató,
a I. 7. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ és Antus Antal, igazgató,
a II. 1., 2., 10., 11., 12., 13. pont esetbeén dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a II. 3-9. pontok esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

a I. 1-3. , 6-7., 9., 11. pont esetében 2009. június 30.,
a I. 4., 5. és 8. pont esetében folyamatos,
a I. 5. és 13., 14. pont esetében 2009. április 5.,
a I. 10. pont esetében 2009. december 31.,
a I. 12. pont esetében 2009. szeptember 1.,
a II. 1. pont esetében 2009. június 1.
a II. 2., 7., 9. pont esetében 2009. július 1., a 3. és 4. pont esetében folyamatos,
a II. 5. pont esetében a pénzkészlet átutalására 2009. június 30., míg a leltár elkészítésére 2009. szeptember 1.,
a II. 6. pont esetében 2009. szeptember 1.,
a II. 8. pont esetében 2009. június 1,
a II. 10., 11., 12., 13. pont esetében 2009. április 5.

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

24.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról, a 2008. évi CV. törvény elõírásain alapuló besorolásról.

VI. 1. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a VI. 2. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

2009. május 15.

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

25.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásáról.

1-15., 17-18., 20-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
16. pont tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes,
19. pont esetén a megszûnõ intézmények igazgatói,
25. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

2009. július 1.

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

26.

Az Általános Mûvelõdési Központ átalakításáról.

1-8. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

2009. július 1.

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

27.

Ülnöki megbízatás megszüntetése tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

28.

A bölcskei szociális otthon akadálymentesítését célzó pályázaton való részvételrõl.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 03. 27.
(soron kívüli)

29.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

30.

A TIOP-2.2.2.-08/1-2008-0019 azonosítószámú pályázatról.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

31.

A Szent László Szakképzõ Iskola fõigazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. július 1.

2009. 04. 24. (soros)

32.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. május 1.

2009. 04. 24. (soros)

33.

Könyvvizsgáló megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. június 30.

2009. 04. 24. (soros)

34.

Integrált szociális intézmény létrehozásáról.

1-11., 13., 15., 17-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
14. pont tekintetében dr. Sudár Gézáné,
12., 16. pont esetén a megszûnõ intézmények igazgatói,
25. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

az 1-3., 10., 12., 15-16., 19-20. pont tekintetében 2009. június 30.,
a 4-9., 11., 13., 17-18., 21-25. pont esetében 2009. július 1.,
a 14. pont esetében 2009. október 30.

2009. 04. 24. (soros)

35.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról, a 2008. évi CV. törvény elõírásain alapuló besorolásáról, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történõ felülvizsgálatáról.

XII. 1. pont, illetve 3. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a XII. 2. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

a XII. 1-2. pont esetén 2009. május 15., a XII. 3. pont esetén az aktuális taggyûlés idõpontja

2009. 04. 24. (soros)

36.

Megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátására, valamint a Bezerédj-Kastályterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerzõdés módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 04. 24. (soros)

37.

A „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelû gyorsforgalmi út kiépítésére” elnevezésû önkormányzati társulás megszüntetésérõl.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a határozat megküldése vonatkozásában)

azonnal

2009. 04. 24. (soros)

38.

A Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan értékesítésérõl.

a 2. pontban foglaltakért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ,
a 3. pontban foglaltakért dr. Hadházy Árpád, a Gazdasági és Mezõgazdasági Bizottság elnöke

a 2. pont vonatkozásában legkésõbb 2009. május 15., az adásvétellel összefüggõ javaslat Közgyûlés elé történõ terjesztésére legkésõbb 2009. júniusi Közgyûlés idõpontja

2009. 04. 24. (soros)


39.

A megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. május 15.

2009. 04. 24. (soros)

40.

Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mûködésének minõségirányítási programja elfogadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 04. 24. (soros)

41.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

azonnal,
a 2. pont esetében 2009. április 30.

2009. 04. 24. (soros)

42.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

azonnal,
a 2. pont esetében 2009. április 30.

2009. 04. 24. (soros)

43.

Az Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belsõ ellenõrzési tevékenységének tapasztalatairól.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

44.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékelésérõl és a 2009. évi nemzetközi teendõkrõl.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

45.

A Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

46.

A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységérõl .

 

 

2009. 04. 24. (soros)

47.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységérõl.

 

 

2009. 04. 24. (soros)

48.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 04. 24. (soros)

49.

A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételérõl szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképzõ Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. május 8.

2009. 04. 24. (soros)

50.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

I. és II. pont vonatkozásában 2009. június 1., az V. pont vonatkozásában a határozat megküldésére azonnal, az önerõ átutalására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával történõ egyeztetés szerint

2009. 04. 24. (soros)

51.

Millenniumi szobor elkészítésérõl és felállításáról.

1-3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke,
a 4. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

azonnal

2009. 04. 24. (soros)

52.

Tolna megye 2008. évi munkaerõ-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tárgyában.

 

 

2009. 06. 26. (soros)

53.

A Balassa János Kórház tevékenységérõl.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

54.

A lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2009. 06. 26. (soros)

55.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 06. 26. (soros)

56.

A Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan versenytárgyalási ajánlatáról.

a 3. pont esetén dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. július 3.

2009. 06. 26. (soros)

57.

A Tolna Megyei Önkormányzat irányításával mûködõ költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

2009. szeptember 1.

2009. 06. 26. (soros)

58.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított alapító okiratának jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ (a határozat megküldésére)

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

59.

A Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

60.

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” címû pályázathoz kapcsolódó társulási megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

a pályázat benyújtására 2009. július 31., egyebekben folyamatos

2009. 06. 26. (soros)

61.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokról szóló 50/2009. (IV. 24.) közgyûlési határozat módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

a I. pont vonatkozásában azonnal

2009. 06. 26. (soros)

62.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

folyamatos,
a 2. pont esetében 2009. június 30.

2009. 06. 26. (soros)

63.

Tolna megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

az 1. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 2. pont végrehajtásáért dr. Bartos Georgina, megyei fõjegyzõ

az 1. pontnál azonnal
a 2. pont esetében folyamatos

2009. 06. 26. (soros)

64.

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképzõ Központ) engedélyezett álláshelyeinek csökkentésérõl, létszámcsökkentés elrendelésérõl.

az 1., 3-6. és 9. pontok esetében dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke
a 2., 7-8. és a 10. pontok esetében Vida Lajos, a Szent László Szakképzõ Iskola és Kollégium fõigazgatója

az 1., 2. és 5. pont esetében 2009. augusztus 1.,egyebekben értelem szerint

2009. 06. 26. (soros)

65.

Az integrált szociális intézmény létrehozásáról szóló 34/2009. (IV. 24.) közgyûlési határozat módosításáról, létszámcsökkentés végrehajtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyûlés elnöke

az 1. pont tekintetében 2009. június 30.
a 2. és 3. pont tekintetében 2009. július 1.

2009. 06. 26. (soros)

66.

Létszámcsökkentés végrehajtásáról.

az intézmények értesítéséért és a határozat 11., 6-10. és 14. pontjaiban foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
a határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és az Integrált Szociális Intézmény vezetője;
a határozat 3-5., 11-13. pontjában foglaltak végrehajtásáért az Integrált Szociális Intézmény vezetője

az értesítés tekintetében azonnal
a végrehajtás tekintetében értelem szerint

2009. 06. 26. (soros)

67

A Tolna megyei sürgősségi betegellátás fejlesztésére irányuló együttműködési megállapodás jóváhagyásáról és TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 azonosító számú uniós pályázathoz szükséges kórházi kapacitás-átcsoportosításról, többletkapacitásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a Kórház értesítésére)

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

68.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

69.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 06. 26. (soros)

70.

Megyei kitüntetések odaítéléséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009. szeptember 1.

2009. 06. 26. (soros, zárt)

71.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról .

 

 

2009. 09. 18.
(soros)

72.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

. 09. 18.
(soros)

73.

Tolna megye 2008. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról.

 

 

2009. 09. 18.
(soros)

74.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

 

2009. 09. 18.
(soros)

75.

Integrált Szociális Intézmény igazgatójának kinevezéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009. október 1.

2009. 09. 18.
(soros)

76.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

2009. november 30.

2009. 09. 18.
(soros)

77.

Az ozorai lakásotthon tulajdonjogának igényléséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009. december 31.

2009. 09. 18.
(soros)

78.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 1. és 2. pontok tekintetében)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 3. pont tekintetében)

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

79.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a speciális gyermekotthoni ellátásra kötött támogatási szerződés módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

80.

A Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetéséről szóló 30/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozat módosításáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

81.

Folyószámlahitel felvételéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 2-5., 7., 9-10. pontok esetében azonnal,
az 1. és 6. pontok esetében 2009. november 1.,
a 8. pont esetében a költségvetési rendelet módosításának időpontja,
a 11. pont esetében 2009. december 31.

2009. 09. 18.
(soros)

82.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

 

 

2009. 09. 18.
(soros)

83.

„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című és a TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 azonosító számú pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtásáról és a szükséges önerő kiegészítéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a pályázat benyújtására 2009. szeptember 24.,
egyebekben folyamatos

2009. 09. 18.
(soros)

84.

Tolna megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadására.

a 2. pont végrehajtásáért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos

2009. 09. 18.
(soros)

85.

Közoktatási feladatellátási megállapodás megkötésére az Energetikai Szakközépiskola és az Esély Szolgáltató és Szakképző Iskola fenntartóival .

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

86.

A Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadásáról.

 

 

2009. 09. 18.
(soros)

87.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009. szeptember 25.

2009. 09. 18.
(soros)

88.

A 2010. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

jóváhagyásra azonnal, a végrehajtása 2010. január 1-től folyamatos

2009. 09. 18.
(soros)

89.

Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításának elfogadásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

a jóváhagyásra azonnal, az alkalmazásra folyamatos

2009. 09. 18.
(soros)

90.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1. pont vonatkozásában 2009. október 30.,
a 2. pont vonatkozásában 2010. január 15.,
a 3. pont vonatkozásában 2010. február 28.

2009. 09. 18.
(soros)

91.

Dunaföldvár város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

92.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

93.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság végelszámolásával összefüggő támogatás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a kht. soron következő tagsági taggyűlésének időpontja, a támogatás átutalására a végelszámoló által jelzett időpont

2009. 09. 18.
(soros)

94.

Az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése az LHH 33 kistérségekben (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 09. 18.
(soros)

95.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

96.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

97.

A Közgyűlés 2010. évi munkatervéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2009. 11. 27.

(soros)

98.

Intézményi alapító okiratok módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

99.

A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

100.

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2009. 11. 27.

(soros)

101.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyásáról.

az 1. és 2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

102.

A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Bonyhád Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009. december 31.

2009. 11. 27.

(soros)

103.

A Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú valamint az 1829/6/A/5 hrsz.-ú ingatlanok csere útján történő hasznosításáról.

a 4. pont esetén dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 5. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos

2009. 11. 27.

(soros)

104.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról .

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2010. február 15.

2009. 11. 27.

(soros)

105.

Létszámcsökkentés elrendeléséről.

az intézmények értesítéséért és a határozat 2., 4-10. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a határozat 1., 3. és 11. pontjaiban foglaltak végrehajtásáért az érintett intézmények vezetői

az értesítés tekintetében azonnal

a végrehajtás tekintetében értelem szerint

2009. 11. 27.

(soros)

106.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009. december 4.

2009. 11. 27.

(soros)

107.

A 2010. évi költségvetés megalapozása érdekében működési hitel felvételére irányuló közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2009. 11. 27.

(soros)

108.

A Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről szóló Megállapodás módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

109.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves beszámolója felülvizsgálatáról.

az 1-4. pontban foglaltak teljesítéséért a költségvetési szervek vezetői

az 5. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1-4. pontokban foglaltak esetében értelem szerint

az 5. pont tekintetében június 30-a a féléves beszámoló, és tárgyévet követő év február 15-e az éves beszámoló tekintetében

2009. 11. 27.

(soros)

110.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

111.

Szakellátások fejlesztésének támogatását célzó minisztériumi pályázaton való részvételről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

112.

A DDÖRT által a TÁMOP 5.4.4. számú programra benyújtott pályázat támogatásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

113.

A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításának elfogadásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

a jóváhagyásra azonnal, az alkalmazásra – a 2.9 pont kivételével folyamatos, melynek hatálybalépésének ideje: 2010. 01. 01. – 2009. november 27-től folyamatos

2009. 11. 27.

(soros)

114.

A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka által végzett munkáról szóló beszámolóról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

115.

A Közgyűlés Kisebbségi Tanácsnoka által végzett munkáról szóló beszámolóról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

116.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

117.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

118.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról.

 

 

2009. 11. 27.

(soros)

119.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által az iskolai agresszió témájában készített jelentésről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

120.

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 11. 27.

(soros)

121.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálásáról.

 

 

2009. 12. 11. (soron kívüli)

122.

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 12. 11. (soron kívüli)

123.

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2009. 12. 11. (soron kívüli)

124.

A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség vállalásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2010. február 15.

2009. 12. 11. (soron kívüli)

125.

A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés megvalósítására vonatkozó TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 7-8. pont tekintetében)

 

a pályázat benyújtására 2010. február 15., egyebekben folyamatos

2009. 12. 11. (soron kívüli)

126.

A TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázathoz, illetve annak megvalósításához kapcsolódó, valamennyi közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamtos

2009. 12. 11. (soron kívüli)

127.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009. december 18.

2009. 12. 11. (soron kívüli)

128.

„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című és a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges feltételek biztosítására, az önerő kiegészítésére.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. február 15. a 2-3. pont vonatkozásában

egyebekben folyamatos

2009. 12. 11. (soron kívüli)

129.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási feladatait szolgáló ingatlan megvásárlásáról.

az 1-3. pontok vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 4. pont vonatkozásában az intézmény vezetője

az 5. pont végrehajtásáért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

az 1., 2., 4. pont vonatkozásában folyamatos

a 3. pont vonatkozásában a megállapodás megkötésére 2009. december 31.

a forrásátadásra a közbeszerzési eljárás megindításának időpontja

az 5. pont vonatkozásában a tulajdonváltást követő soron követő közgyűlés időpontja

2009. 12. 11. (soron kívüli)

A Közgyűlés 2009. évben 129 db határozatot hozott.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás