TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2010

S.szám
H.szám

T á r g y

Felelős

Határidő

Kgy.nap

1.

A 2006-2010. választási ciklus választási bizottsági tagjai munkájának elismeréséről.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2010. 02. 15. (soros, nyílt)

2.

A 2010-2014. választási ciklus területi választási bizottságának megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

3.

Tolna megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

4.

Tolna megyei 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

5.

Tolna megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

6.

Tolna megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

7.

Tolna megyei 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)8.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

9.

A Közgyűlés 2010. évi munkatervének módosításáról.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

10.

A 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség vállalásról szóló 124/2009. (XII. 11.) kgy. határozat módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2010. február 15.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

11.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztatóról.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

12.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

13.

Ülnöki megbízatás megszüntetéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

14.

A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

15.

A kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

16.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)17.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a határozat megküldésére)

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

18.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról.

az 1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 3. pont vonatkozásában 2010. február 22.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

19.

A „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány – Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben lévő – üzletrészének megvásárlásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

20.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondásáról.

a 2. pontban foglaltakért Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

21.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és a Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött feladatellátási megállapodás módosításáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

22.

A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

23.

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról.

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
a 3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 2-3. pont tekintetében 2010. február 28.
a 4. pont tekintetében 2011. február 15.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

24.

A megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatatóról.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)25.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2010. évi nemzetközi teendőkről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2010. évi feladatok vonatkozásában)

folyamatos


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

26.

A Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége tevékenységéről.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

27.

A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről.

a Bűnmegelőzési Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a Bizottság következő ülése


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

28.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

29.

A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására (TIOP-2.2.4/09/1).

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a pályázat benyújtásra 2010. február 22.
egyebekben folyamatos


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

30.

A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához szükséges telekalakítás és épületbontás végrehajtására.

az épület bontásával, a telek egyesítéssel kapcsolatos feladatok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a foglalkoztatottak szálláslehetőségének segítése, biztosítása tekintetében dr. Muth Lajos, az intézmény főigazgató-főorvosa

folyamatos


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

31.

A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához kapcsolódó kapacitás átcsoportosításról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. február 15.


2010. 02. 15. (soros, nyílt)

32.

A kórházi felügyelő tanács kijelöléséről.

az 1. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a 2. pont tekintetében dr. Muth Lajos főigazgató

az 1. pontnál azonnal
a 2. pont vonatkozásában folyamatos


2010. 02. 15. (soros, zárt)

33.

Pályázat benyújtásáról a tanuló laptop program megvalósítását célzó TIOP-1.1.1/09/1 pályázati felhívásra.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 26. (soron kívüli)

34.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. március 5.


2010. 02. 26. (soron kívüli)

35.

DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokra vonatkozó külön megállapodás megkötéséről .

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal


2010. 02. 26. (soron kívüli)

36.

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos


2010. 02. 26. (soron kívüli)

37.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

38.

Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

39.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

40.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

41.

A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

42.

A Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

43.

A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

44.

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

45.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

46.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal (1., 3. pont esetében)

a működési engedély kiadásának napja (2. pont esetében)

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

47.

A Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Speciális Gyermek-otthona működtetésében való részvételről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

48.

Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az 1. és 2. pont vonatkozásában 2010. szeptember 1.

A 3-5. pont vonatkozásában 2010. július 1.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

49.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról.

A 3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

A 2. és 4. pontok tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

A 2. pont vonatkozásában azonnal.

A 3-4. pontok vonatkozásában a soron következő rendes Közgyűlés időpontja.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

50.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

Az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. május 7.

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

51.

Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

52.

Az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

53.

Alapfokú művészetoktatási intézmény székhely létesítésének engedélyezéséről.

az 1. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

A 2. pont vonatkozásában Vida Lajos, az intézmény főigazgatója.

azonnal

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

54.

A Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

55.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

56.

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság összetételének megváltoztatása.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. pont vonatkozásában)

azonnal

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

57.

Folyószámlahitellel összefüggő biztosíték megadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a jelzálogszerződés aláírására 2010. május 30.

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

58.

Az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

59.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

 

2010. 04. 30. (soros, nyílt)

60.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

61.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

62.

Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tárgyában.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

63.

Az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

64.

A Balassa János Kórház tevékenységéről.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

65.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. augusztus 1.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

66.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodások jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. szeptember 1.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

67.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó szolgáltató megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2-3. pont vonatkozásában)

dr. Bartos Georgina (4. pont vonatkozásában)

folyamatos, illetve 2020. december 31. (2. pont vonatkozásában)

azonnal (3. pont vonatkozásában)

a Közgyűlés következő rendes ülése (4. pont vonatkozásában)

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

68.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról.

1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

1 pont tekintetében 2010. június 30.

2. pont vonatkozásában a soron következő rendes Közgyűlés időpontja

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

69.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. július 2.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

70.

Megyei fenntartású intézmények Európai Uniós pályázatainak jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Azonnal

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

71.

Létszámcsökkentés elrendeléséről.

Az intézmény értesítéséért és a határozat 2., 4-8. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a határozat 1., 3. és 9. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Vida Lajos főigazgató.

az értesítés tekintetében azonnal,

a végrehajtás tekintetében értelem szerint.

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

72.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

73.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

74.

A Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítása tárgyú vis maior kérelem benyújtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 06. 25. (soros, nyílt)

75.

A megyei kitüntetések odaítéléséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. szeptember 1.

2010. 06. 25. (soros, zárt)

76.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

77.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

78.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról.

Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2010. október 1.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

79.

A Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai bírálóbizottságának létrehozásáról.

a 4. pont tekintetében a Közgyűlés Elnöke;

az 5. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

az érintett személyek értesítésére azonnal,

egyebekben folyamatos,

a 4. pont vonatkozásában az alakuló ülést követő Közgyűlés időpontja.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

80.

A Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai bírálóbizottsága munkájának elismeréséről.

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

azonnal

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

81.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. szeptember 23.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

82.

A 2011. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

jóváhagyásra azonnal, a végrehajtása 2011. január 01-től folyamatos

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

83.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1.) pont vonatkozásában 2010. október 30.

a 2.) pont vonatkozásában 2011. január 15.

a 3.) pont vonatkozásában 2011. február 28.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

84.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

85.

Az ozorai lakásotthon tulajdonjogának lemondásáról.

az 1. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

a 2. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

azonnal

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

86.

Tengelic község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

87.

Megyei fenntartású intézmények Európai Uniós pályázatainak jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

88.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmának módosításáról, valamint lemondások jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 09. 16. (soros, nyílt)

89.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló Bizottság tagjai

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

90.

Dr. Puskás Imre közgyűlési tagnak a közgyűlés elnökjelöltjévé történő jelöléséről.

a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

91.

Dr. Puskás Imre közgyűlési tagnak a közgyűlés elnökévé történt megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

92.

Kapitány Zsolt közgyűlési tagnak a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé történt megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

93.

Dr. Pálos Miklós közgyűlési tagnak a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé történt megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

94.

A közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

95.

Kapitány Zsolt, a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének megállapításáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

96.

Dr. Pálos Miklós, a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

97.

A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)

azonnal, illetve

a soron következő közgyűlés napja (2. pont vonatkozásában)

2010. 10. 14. (alakuló)

98.

A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)

azonnal, illetve

a soron következő közgyűlés napja (2. pont vonatkozásában)

2010. 10. 14. (alakuló)

99.

A Közgyűlés Humán Bizottságának megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)

azonnal, illetve

a soron következő közgyűlés napja (2. pont vonatkozásában)

2010. 10. 14. (alakuló)

100.

Kolontár Község Önkormányzatának támogatásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 10. 14. (alakuló)

101.

A Tolna megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai új bírálóbizottságának létrehozásáról.

a 4. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

az érintett személyek értesítésére azonnal,

egyebekben folyamatos

2010. 11. 19. (soron kívüli)

102.

Az Érdekegyeztető Tanács önkormányzati képviseletét ellátó közgyűlési tagjainak megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

103.

A Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanácsába delegált képviselők megválasztásáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

104.

Korengedményes nyugdíjazás támogatásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

105.

Kapitány Zsolt, a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke részére költségátalány megállapításáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

106.

dr. Pálos Miklós, a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke részére költségátalány megállapításáról.

a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

107.

A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 sz. projekt önrészének kiegészítésére.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 11. 19. (soron kívüli)

108.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételének megváltozása tárgyában.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában)

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. pont vonatkozásában)

2. és 4. pont vonatkozásában 2011. január 1.

3. pont vonatkozásában azonnal

 

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

109.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

110.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

111.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába és Pénzügyi Bizottságába tagok és állandó helyettesek delegálásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal (a 4. pont esetében)

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

112.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

113.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának megbízásáról.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

114.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára megbízott igazgatójának kinevezéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. január 1.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

115.

A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. január 1.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

116.

A Közgyűlés 2011. évi munkatervéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

117.

A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

118.

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

119.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról.

a határozat érintettek részére történő megküldéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2010. december 31.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

120.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról.

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző;

a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2011. február 15.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

121.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

122.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

123.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

124.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves elemi költségvetési beszámolója felülvizsgálatáról.

az 1-5. pontban foglaltak teljesítéséért a költségvetési szervek vezetői;

a 6. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1-5. pontokban foglaltak esetében értelem szerint;

a 6. pont tekintetében június 30-a a féléves beszámoló, és tárgyévet követő év január 31. az éves beszámoló tekintetében.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

125.

A Segítő Kezek Alapítvány székhely létesítésének engedélyezéséről.

az 1. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,

a 2. pont vonatkozásában dr. Sudár Gézáné, az intézmény igazgatója

azonnal

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

126.

Létszámcsökkentés elrendeléséről.

Az intézmény értesítésért és a határozat 2., 4 - 8. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a határozat 1., 3. és 9. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Vida Lajos főigazgató.

az értesítés tekintetében azonnal,

a végrehajtás tekintetében értelem szerint.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

127.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal,

a 2. pont esetében 2010. december 20.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

128.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. december 17.

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

129.

Alapítványi támogatásról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2010. 12. 10. (soros, nyílt)

130.

Hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2010. 12. 10. (soros, zárt)

131.

Hazai és nemzetközi szervezetekben történő képviseletről.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2010. 12. 10. (soros, zárt)

132.

Képviselők delegálásáról a szociális és gyermekvédelmi intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba, valamint a közoktatási intézmények iskolaszékeibe.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2010. 12. 10. (soros, zárt)

A Közgyűlés 2010. évben 132 db határozatot hozott.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás