TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyivántartása 2011

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

2.

Kamatcsere ügylet lebonyolításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1-2. pont esetében 2011. február 28.

a 3. pont esetében folyamatos

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

3.

A Móra Ferenc Általános Iskola vezetőjének megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

4.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

5.

A Megye-Város Egyeztető Bizottság hiányzó tagjainak megválasztásáról.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

6.

Működési hitel felvételéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

7.

Működési hitel felvételéről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

8.

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról.

2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke

2-3. pont tekintetében 2011. február 28.

4. pont tekintetében 2012. február 15.

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

9.

A megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatóról.

 

 

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

10.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2011. évi nemzetközi teendőkről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2011. évi feladatok vonatkozásában)

folyamatos

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

11.

A Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége tevékenységéről.

 

 

2011. 01. 21. (soros, nyílt)

 

12.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

13.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

14.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről.

 

 

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

15.

Hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

16.

Hazai és nemzetközi szervezetekben történő képviseletről.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

17.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

18.

Intézmények alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Valamennyi pont vonatkozásában 2011. március 1.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

19.

A kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Liebhauser János, a Könyvtár igazgatója (3. pont)

a 2. pont vonatkozásában azonnal

a 3. pont vonatkozásában 2011. április 30.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

20.

A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

21.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal (a 4. pont esetében)

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

22.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának felmondásáról szóló 268/2010. (XII.9.) önkormányzati határozatának jóváhagyásáról.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal (a 2. pont esetében)

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

23.

Megállapodás megkötéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói feladatok ellátására .

Az 1-2. pont esetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,

a 3. pont esetében Farkas Rita a GYVI igazgatója.

Az 1. pont esetében 2011. január 1.,

a 2. pont esetében azonnal,

a 3. pont esetében 2012. január 1-jét követően folyamatos.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

24.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 1. pont tekintetében)

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2. pont tekintetében)

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. február 25.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

25.

A TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai eszközök beszerzésére irányuló közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

26.

A területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 3. pont tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

27.

Az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről.

az 1., 5., 6., 7. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 2. és 3.pontok esetében az érintett intézmények igazgatója;

a 4. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

az 1., pont esetében a költségvetési szervek vezetőinek értesítése tekintetében azonnal;

a 2., 3., 4. pontok esetében értelem szerint;

az 5.-7. pontok esetében 2011. december 31.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

28.

Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

29.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

30.

A Balassa János Kórház TIOP-2.2.2/C/10/1 kódszámú „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése„ című pályázati felhívásra benyújtott pályázatának jóváhagyásáról.

az 1. és 5. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 2-4. pontban foglaltakért Dr. Muth Lajos, a Balassa János Kórház főigazgató-főorvosa.

az 1. és 5. pont esetében a Támogatási Szerződésben foglalt befejezési határidő,

a 2 - 4. pont esetében 2012. december 31.

2011. 02. 18. (soros, nyílt)

31.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

32.

Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

33.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

34.

A Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

35.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

36.

A Tolna Megyei Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

37.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

38.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízása tárgyában.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

39.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízásáról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

40.

Címzetes igazgatói cím adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. május 1.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

41.

Bírósági ülnökök megválasztásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. április 30.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

42.

A Tolna Megyei Közoktatás- fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének megbízásáról.

dr.Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

43.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás és Társulási Megállapodásának megszüntetéséről.

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

(a 11. pont vonatkozásában)

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

44.

Intézmények alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

valamennyi pont vonatkozásában 2011. május 1.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

45.

A megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezéséről.

Az 1., 2., 3., 4., 7., 9., 10. és 18. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

Az 5., 6., 13., 15., és 16. pontok tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató,

A 11., 12, és 14. pontok esetén Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese,

A 8. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató, valamint Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese,

A 17. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

az 1., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16. és 17. pontok tekintetében 2011. július 1.,

a 2., 3. és 18. pont tekintetében azonnal,

az 5. pont esetén folyamatos,

a 13. pont esetén 2011. augusztus 31.,

a 10. pont tekintetében 2011. szeptember 30.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

46.

A megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedések tárgyában.

Az 1. pont tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató.

A 2. pont tekintetében Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese.

Az 1. pont tekintetében 2011. július 1.

A 2. pont tekintetében 2011. június 1.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

47.

Megállapodás elfogadásáról a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint ellátási szerződés megkötéséről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális gyermekotthoni ellátásra.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

48.

Az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

49.

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

50.

A Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

51.

A Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadásáról.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

52.

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

53.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

54.

Ingatlanok értékesítéséről.

a 4. pontban foglaltakért: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző,

a 2., 3., 6., pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke, az 5. pontban foglaltakért Széles András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

a 4. pont vonatkozásában legkésőbb 2011. július 31., az 1. pontban rögzített adásvétellel összefüggő javaslat Közgyűlés elé történő terjesztésére legkésőbb: a 2011. szeptemberi Közgyűlés időpontja. A 6. pontban foglaltak esetén a döntés meghozatalát követő közgyűlés időpontja.

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

55.

A területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról szóló 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

56.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatását célzó pályázaton való részvételről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

57.

Az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat kiegészítéséről.

 

 

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

58.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

59.

„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című és TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számú pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

folyamatos

2011. 04. 28. (soros, nyílt)

60.

A Cultura Oeonomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint tag delegálásáról a kuratóriumba.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal, ill. az 5.pont esetében minden év december 31.

2011. 04. 28. (soros, zárt)

61.

S.P. (Bonyhád) térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában.

az 1.) pontnál dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,

a 3.) pontnál dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2011. 04. 28. (soros, zárt)

62.

B. L. (Pálfa) térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában.

az 1.) pontnál dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,

a 3.) pontnál dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

azonnal

2011. 04. 28. (soros, zárt)

63.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium fenntartói és irányítói jogának Gyönk Város Önkormányzata részére történő átadásáról.

Az 1.-6.,8-10., 12-13., 15., 19., és 21. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

A 7. és 14. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke és dr. Humné Szentesi Katalin az intézmény igazgatója,

A 11. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Humné Szentesi Katalin az Intézmény igazgatója,

A 16-18. és 20. pontok tekintetében dr. Humné Szentesi Katalin az intézmény igazgatója,

A 22. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

Az 1-3., a 8-9. a 12-13., a 16 és 19. pont esetében 2011. 07.16.

A 11. pont esetében 2011.07.14.

A 18. pont esetében 2011.07.15.

A 17. pont esetében 2011.09.16.

A 5. és 6. pont esetében 2011.12.31.

A 7. pont esetében 2012.02.28.,

A 21. pont esetében 2012.12.31.,

A 4., 10., 14-15., a 20. és 22. pont esetében folyamatos.

2011. 05. 31. (soron kívüli, nyílt)

64.

A Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes visszaadására.

- az 1., 2. pont tekintetében

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 3., 4. pont tekintetében

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

1., 2. pont tekintetében azonnal, a 3.pont esetén értelem szerű, a 4. pont esetén a földhivatali bejegyzés megtörténtét követő soros közgyűlés időpontja.

2011. 05. 31. (soron kívüli, nyílt)

65.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. június 7.

2011. 05. 31. (soron kívüli, nyílt)

66.

Címzetes főjegyzői cím adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 05. 31. (soron kívüli, zárt)

67.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

68.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

69.

Az Integrált Szociális Intézmény 2010. évi tevékenységéről.

 

 

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

70.

A Balassa János Kórház tevékenységéről.

 

 

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

71.

Létszámcsökkentés elrendeléséről az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Tagintézményében.

az 1. és 4. pont tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes, az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény igazgatója,

a 2.,3.,5-9. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

az 1-4., 6-7., és 9. pont esetében 2011. július 15.,

az 5. és 8. pont esetében 2011. december 31.

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

72.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodások módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. szeptember 1.

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

73.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számú projekt Monitoring Bizottságába közgyűlési tagok választásáról

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

74.

A Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

75.

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról kötött megállapodás megszüntetéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. augusztus 15.

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

76.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094 kódszámú pályázat megvalósításának jóváhagyására.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

77.

Kamatcsere ügylet lebonyolításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

az 1-2. pont esetében 2011. december 31.

a 3. pont esetében folyamatos

2011. 06. 24. (soros, nyílt)

78.

A megyei kitüntetetések odaítéléséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. szeptember 1.

2011. 06. 24. (soros, zárt)

79.

Képviselő delegálásáról a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 06. 24. (soros, zárt)

80.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

81.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

82.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

83.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának megbízásáról.

 

 

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

84.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

85.

Dr. Say István közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

86.

Címzetes igazgatói cím adományozásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

87.

A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja igazgatójának megbízásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

88.

A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

89.

Az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Valamennyi pont vonatkozásában 2011. október 1.

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

90.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

91.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

92.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

 

 

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

93.

Megyei fenntartású intézmények európai uniós pályázatainak jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

94.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. szeptember 30.

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

95.

„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanbérleti szerződés módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

96.

„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 09. 23. (soros, nyílt)

97.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás tudomásulvételéről.

a 2. pontban foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2012. január 2.

2011. 10. 05. (soron kívüli, zárt)

98.

Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

99.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

100.

A megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról.

 

 

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

101.

A Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulás megszüntetéséről.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

1.-2. pont esetében 2011. december 31., 3. pont esetében a soron következő közgyűlés időpontja.

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

102.

A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

103.

A Cultura Oeonomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

104.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról.

a határozat érintettek részére történő megküldéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2011. december 31.

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

105.

A Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

 

 

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

106.

A kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében című tájékoztatóról.

 

 

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

107.

A megyei önkormányzatok konszolidációjával és feladatainak változásával összefüggő feladatokról .

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. december 30.

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

108.

Alapítványi támogatásokról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

109.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. december 5.

2011. 11. 30. (soros, nyílt)

110.

Az Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

1-5. pont vonatkozásában 2011. december 21.,

6. pont vonatkozásában a következő közgyűlés időpontja

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

111.

A Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói és irányítói jogának Tolna Város Önkormányzata részére történő átadásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2012. július 1.

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

112.

A Magyarországi Német Színház fenntartói és irányítói jogának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának történő átadásáról.

az 1-7., és 9. pontok esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 10-13. pontok esetében Frank Ildikó, az intézmény igazgatója;

a 8. és 14. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Frank Ildikó az intézmény igazgatója .

a 2., 3. és 14. pont esetében azonnal;

a 8. pont esetében 2011. december 28.;

az 1.,4.,5. és 9. pont esetében 2012. január.1.

a 12. pont esetében 2012. január 12.

a 10. és 11. pont esetében 2012. március 1.

a 6.,7. és 13. pont esetében folyamatos

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

113.

A megyei önkormányzati intézmények és a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvételéről szóló megállapodás jóváhagyásáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011. december 31.

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

114.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2012. február 15.

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

115.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

 

 

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

116.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről.

 

 

2011. 12. 20.

(soros, nyílt)

A Közgyűlés 2011. évben 116 db határozatot hozott.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás