TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyilvántartása 2018

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

2018. 02. 09. (soros, nyílt)

2.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

az 1. és 2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2018. február 28.,  a 4. pont esetében 2018. február 15.

2018. 02. 09. (soros, nyílt)

3.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2018. február 28.,  a 4. pont esetében 2018. február 15. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

4.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző azonnal 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

5.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

6.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2018. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2018. február 15. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

7.

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

8.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2018. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2018. február 15. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

9.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

10.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Varga-Stadler Gábor, ügyvezető azonnal, illetve 2018. március 12. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

11.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Bán Róbert, ügyvezető azonnal, illetve 2018. március 12. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

12.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

13.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

14.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

15.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 3. pont tekintetében Bán Róbert, ügyvezető azonnal 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

16.

A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a Támogatási szerződésben foglaltak szerint, de legkésőbb 2018. december 31. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

17.

A Tolna Megyei Klímastratégia elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. március 31. 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

18.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi marketing tervének elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

19.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző folyamatos 2018. 02. 09. (soros, nyílt)

20.

A Pannon Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 02. 09. (soros, nyílt)
21. Magyarország Kormányának – nemzetközi színtéren, a magyar emberek biztonságának megteremtése érdekében történő érdekérvényesítési tevékenysége – támogatásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 15 napon belül a Kormány részére történő megküldéssel 2018. 02. 09. (soros, nyílt)
22. A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 02. 09. (soros, zárt)
23. a Tolna megyei Integrált Területi Program 3. számú módosításának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 1.) az NGM részére történő megküldésre 2018.04.30-ig 2018. 04. 20. (soron kívüli, nyílt)
24. bírósági ülnök megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 04. 20. (soron kívüli, zárt)
25. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
2018. 05. 29. (soros, nyílt)
26. Tolna megye 2017. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
27. pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. július 31. 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
28. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
29.
a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
30.
a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról a beszámoló tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
31. a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
32. Tolna megye (Magyarország) és Hargita megye (Románia) közötti együttműködési megállapodás megkötése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
33. a Szupergyors Internet Programról szóló tájékoztató tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2018. 05. 29. (soros, nyílt)
34. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2018.06.26. (soros, nyílt)
35. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.06.26. (soros, nyílt)
36. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.06.26. (soros, nyílt)
37. a megyei kitüntetések odaítéléséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. szeptember 1. 2018.06.26. (soros, zárt)
38. A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 3-4. pontok tekintetében Bán Róbert, ügyvezető értelemszerűen 2018. 07. 23. (soron kívüli, nyílt)
39. A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 07. 23. (soron kívüli, zárt)
40. A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 07. 23. (soron kívüli, zárt)
41. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2018.09.20. (soros, nyílt)
42. a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen” szóló tájékoztató tárgyában 2018.09.20. (soros, nyílt)
43. az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázat előrehaladásáról szóló tájékoztató tárgyában 2018.09.20. (soros, nyílt)
44. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.09.20. (soros, nyílt)
45. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.09.20. (soros, nyílt)
46. a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2018.09.20. (soros, nyílt)
47. a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2. pont tekintetében)
2018. szeptember 30. 2018.09.20. (soros, nyílt)
48. „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” tárgyú közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat és Felelősségi Rend elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. október 10. 2018.09.20. (soros, nyílt)
49. „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat és Felelősségi Rend elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. október 10. 2018.09.20. (soros, nyílt)
50. „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” tárgyú közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat és Felelősségi Rend elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2018. október 10. 2018.09.20. (soros, nyílt)
51. a Tolna megyei Integrált Területi Program 4. számú módosításának elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a Pénzügyminisztérium részére megküldeni 2018.11.30-ig 2018. 11. 23. (soron kívüli, nyílt)
52. a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával, valamint Szekszárd Megyei Jogú Várossal együttműködési megállapodás megkötése tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2018. 11. 23. (soron kívüli, nyílt)
53. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 11. 23. (soron kívüli, zárt)
54. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018. 11. 23. (soron kívüli, zárt)
55. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről 2018.12.07. (soros, nyílt)
56 Fülöp János a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjává történő megválasztásáról 2018.12.07. (soros, nyílt)
57. Kovács János Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökévé történő megválasztásáról 2018.12.07. (soros, nyílt)
58. a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2018. 01-10. havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában 2018.12.07. (soros, nyílt)
59. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.12.07. (soros, nyílt)
60. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.12.07. (soros, nyílt)
61. a megyei főépítész tájékoztatójáról Sulyok Balázs azonnal 2018.12.07. (soros, nyílt)
62. a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak adományozása tárgyban kötött megállapodás megszüntetéséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2018.12.07. (soros, nyílt)
63. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervének elfogadásáról az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2019. évben folyamatos Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 2018.12.07. (soros, nyílt)
64. a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 2019. január 1-jétől folyamatos 2018.12.07. (soros, nyílt)
65. a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2019. évi nemzetközi teendőkről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2019. évi feladatok vonatkozásában). a 2019. évi tevékenységek tekintetében folyamatos 2018.12.07. (soros, nyílt)
66. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2018.12.07. (soros, nyílt)
67.
68.
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás