TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 20.,
Sebestyén
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Határozatok nyilvántartása 2019

Szám

TÁRGY

Felelős

Határidő

Kgy. nap

1.

a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

azonnal

2019. 02. 15. (soros, nyílt)

2.

a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)
3. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

2019. 02. 15. (soros, nyílt)

4.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2019. február 25.,
2019. 02. 15. (soros, nyílt)

5.

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2019. február 25.,
2019. 02. 15. (soros, nyílt)

6.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

7.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 019. 02. 15. (soros, nyílt)

8.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2019. február 28. 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

9.

A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

10.

A Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke a szerződés aláírására 2019. február 28. 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

11.

A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

12.

A Pécs, Mária utcai ingatlan értékesítése tárgyában Bán Róbert ügyvezető folyamatos 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

13.

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. hitelfelvétele tárgyában Bán Róbert, ügyvezető értelemszerűen 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

14.

a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

15.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi marketing tervének elfogadásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke folyamatos 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

16.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző folyamatos 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

17.

a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

18.

Tolna Megyei Klímairoda létrehozása tárgyában Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2019. április 30. 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

19.

a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke,
a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 2019. 02. 15. (soros, nyílt)

20.

A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 03. 07. (soron kívüli, zárt)
21. A TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 03. 07. (soron kívüli, zárt)
22. a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról
a 2. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető
értelemszerűen
2019. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)
23. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról a 2. pont tekintetében Bán Róbert ügyvezető    értelemszerűen
értelemszerűen 2019. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)
24. bírósági ülnökök megválasztásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 04. 15. (soron kívüli, nyílt)
25. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2019. 05. 24. (soros, nyílt)
26. Tolna megye 2018. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 05. 24. (soros, nyílt)
27. a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 05. 24. (soros, nyílt)
28. a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 05. 24. (soros, nyílt)
29.
a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
a beszámoló tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019. 05. 24. (soros, nyílt)
30.
a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról


2019. 05. 24. (soros, nyílt)
31. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
folyamatos
2019. 05. 24. (soros, nyílt)
32. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2019.06.24. (soros, nyílt)
33. pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2019. július 31.
2019.06.24. (soros, nyílt)
34. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019.06.24. (soros, nyílt)
35. a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. DDRIÜ Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének értékesítéséről
Bán Róbert ügyvezető
2019. július 31.
2019.06.24. (soros, nyílt)
36. a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen” szóló tájékoztató tárgyában


2019.06.24. (soros, nyílt)
37. az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázat előrehaladásáról szóló tájékoztató tárgyában


2019.06.24. (soros, nyílt)
38. a megyei kitüntetések odaítéléséről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2019. szeptember 1.
2019.06.24. (soros, zárt)
39. a 2014-2019. választási ciklus választási bizottsági tagjai munkájának elismeréséről
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző azonnal 2019.08.31.
(soron kívüli, nyílt)
40. a 2019-2024. választási ciklus Területi Választási Bizottságának megválasztásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
azonnal
2019.08.31.
(soron kívüli, nyílt)
41. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2019.10.03. (soros, nyílt)
42. a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása tárgyában
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019.10.03. (soros, zárt)
43. a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló Bizottság tagjai
azonnal
2019.10.23. (alakuló, nyílt)
44. Fehérvári Tamás közgyűlési tagnak a közgyűlés elnökjelöltjévé történő megválasztásáról
a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló Bizottság elnöke
azonnal
2019.10.23. (alakuló, nyílt)
45. Fehérvári Tamás közgyűlési tagnak a közgyűlés elnökévé történt megválasztásáról
a 2. pont vonatkozásában dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
azonnal
2019.10.23. (alakuló, nyílt)
46. a közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról
az 1-2. pont vonatkozásában dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
azonnal
2019.10.23. (alakuló, nyílt)
47. Orbán Attila közgyűlési tagnak a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé történt megválasztásáról
a 2. pont vonatkozásában dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
48. a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról
dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
49. a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának megválasztásáról
a Közgyűlés elnöke (2. pontra) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
50. a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottságának megválasztásáról
a Közgyűlés elnöke (2. pontra) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
51. a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottságának megválasztásáról
a Közgyűlés elnöke (2. pontra) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
52. a Közgyűlés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságának megválasztásáról
a Közgyűlés elnöke (2. pontra) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
azonnal
2019.10.30. (soros, nyílt)
53. Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
értelemszerűen
2019.10.30. (soros, nyílt)
54. Paks II. projekt aktuális ügyeiről szóló tájékoztató elfogadásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
értelemszerűen
2019. 12. 06. (soros, nyílt)
55. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről


2019.12.06. (soros, nyílt)
56 a Tolna megyei Integrált Területi Program 5. számú módosításának elfogadásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
a Pénzügyminisztérium részére 2019.12.13-ig megküldeni
2019. 12. 06. (soros, nyílt)
57. a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2019. december 15.
2019. 12. 06. (soros, nyílt)
58. a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
az 1-2. pont esetében azonnal, a 3. pont esetében 2019. december 15.
2019. 12. 06. (soros, nyílt)
59. a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2019. 01-10. havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában


2019.12.06. (soros, nyílt)
60. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019.12.06. (soros, nyílt)
61. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal
2019.12.06. (soros, nyílt)
62. a Tolna Megyei Értéktár Bizottság összetételéről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
azonnal és folyamatos
2019.12.06. (soros, nyílt)
63. a megyei főépítész tájékoztatójáról
Molnár Árpád
azonnal
2019.12.06. (soros, nyílt)
64. a Tolna Megyei Klímairoda működése tárgyában


2019.12.06. (soros, nyílt)
65. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi munkatervének elfogadásáról
az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2020. évben folyamatos
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
2019.12.06. (soros, nyílt)
66. a Tolna Megyei Önkormányzat 2020-24. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
2020. január 1-jétől folyamatos
2019.12.06. (soros, nyílt)
67. a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
2020. január 1-jétől folyamatos
2019.12.06. (soros, nyílt)
68. a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2020. évi nemzetközi teendőkről
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2020. évi feladatok vonatkozásában)
a 2020. évi tevékenységek tekintetében folyamatos
2019.12.06. (soros, nyílt)
69. Bán Róbertnek a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban betöltött ügyvezetői tisztségének megszűnéséről Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, és Bán Róbert a 3. pont vonatkozásában értelemszerűen 2019.12.06. (soros, nyílt)
70. Kiss Balázsnak a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé történő megválasztásáról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke értelemszerűen 2019.12.06. (soros, nyílt)
71. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2019.12.06. (soros, nyílt)
72. alapítványi támogatásról Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke azonnal 2019.12.06. (soros, nyílt)
Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás