TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 17.,
Antal
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. évi munkaterve

I. rész

Ülésterv


Az SzMSz 28. § (2) bekezdésének értelmében a napirendi pontok tárgyalási sorrendje rend szerint az alábbi:
„a.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról”
Ezen napirendi pont a soros ülések állandó 1. napirendi pontjaként szerepel, kivéve azt a közgyűlést, melyen közmeghallgatásra kerül sor (a közmeghallgatást a sajtóban előzetesen meghirdetett időpontban – év, hónap, nap, óra, perc – kell megtartani).


2009. február 13.

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

10. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

11. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2008. évi működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

12. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

13. Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.
2009. március-április:

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2009. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységéről
Előadók: a Társulási Tanács tagjai

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.

7. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Pénzügyi valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.


8. Beszámoló a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Sándor Tamásné, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.
.

2009. május-június:

1. Közmeghallgatás

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a megyei kitüntető díjakat elbíráló ad hoc bizottság.

5. Javaslat a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről
Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.

7. Tájékoztató Tolna megye 2008. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról
Előadó: dr. Szabó Zsoltné, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltségének igazgatója

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.


2009. szeptember 1. Ünnepi Közgyűlés

Megyei kitüntető díjak átadása


2009. szeptember-október

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.

6. Beszámoló Tolna megye 2008. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

7. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

8. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.


2009. november-december:

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.
5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati 2010. évi munkatervére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Beszámoló a Közgyűlési Tanácsnokok munkájáról
Előadó: a Közgyűlés Tanácsnokai

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

7. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

8. Tájékoztató Tolna megye tevékenységéről a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban 2009. évben
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.II. rész
Szervezési feladatok
A testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, különösen az előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjéről szóló 3. sz. mellékletben rögzített előírásokat kell figyelembe venni. Mindezeken kívül a Hivatal és a bizottságok ügyrendjében foglaltak szigorú betartásáról is gondoskodni kell.

A Hivatal valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a testületi döntések magas színvonalú szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével biztosítsák a közgyűlés 2009. évi munkatervében foglaltak teljesítését.

Az éves munkaterv végrehajtása során a Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes osztályai gondoskodnak a közgyűlési előterjesztések határidőben való, színvonalas előkészítéséről.

Az adott közgyűlési bizottság adminisztrációját ellátó osztály – a bizottság elnökével való egyeztetés alapján – szervezi a bizottság ülését, az előterjesztések kiküldését.

A közgyűlés üléseinek előkészítése során a technikai és egyéb szervezési teendők koordinálása az Igazgatási és Beruházási Osztály feladata.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás