TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 25.,
Pál
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

MEGHÍVÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésére 2009.09.18.

meghivo-cimer


M E G H Í V Ó
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését
2009. szeptember 18-án (péntek) de. 10:00 órára
a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.

 

Napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2. Beszámoló Tolna megye 2008. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

3. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2008. évi
tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000.
(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

6. Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok
igénybevételéről szóló 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

7. Rendelettervezet önkormányzati biztos kirendeléséről és működéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8. Javaslat az Integrált Szociális Intézmény igazgatójának kinevezésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötött Társulási
Megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat az ozorai lakásotthon tulajdonjogának igénylésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

11. Döntés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított Társulási
Megállapodásának és alapító okiratának jóváhagyásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a
speciális gyermekotthoni ellátásra kötött támogatási szerződés módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetéséről szóló
30/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat folyószámlahitel felvételére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi
osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című pályázat második
fordulós dokumentációjának benyújtására és a szükséges önerő kiegészítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

17. Javaslat Tolna megye közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési
és fejlesztési tervének elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

18. Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

20. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervénekmódosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

21. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Szabályzata
módosításának elfogadására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

23. Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

24. Javaslat Dunaföldvár Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

25. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
A meghívó és az előterjesztések letölthetőek a következő címen:

 

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!


Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok
rendezvényei miatt a parkolás a Megyeháza előtt a Közgyűlés napján nem
lehetséges. Helyette a Közgyűlés tagjai számára ingyenes parkolást biztosítunk
az Aranyház Bevásárlóközpont parkolótermében. (7100 Szekszárd, Arany J. u.
31.)

Szekszárd, 2009. szeptember 8.

Üdvözlettel:
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás