TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 25.,
Pál
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

MEGHÍVÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésére 2009.11.27.

meghivo-cimer
M E G H Í V Ó
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését
2009. november 27-én (péntek) de. 10:00 órára
a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.

Napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3. Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. évi munkatervére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás
módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó
társulási megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8. Döntés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9. A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Bonyhád Város
Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző
Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Szekszárd 1829/5/A/19
valamint az 1829/6/A/5 hrsz.-ú ingatlanok csere útján történő hasznosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

11. A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12. Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének
módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételéről szóló
Megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési
szervek évközi és éves beszámolója felülvizsgálatának és adatszolgáltatásának
szabályozása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások
előirányzat maradványainak lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

17. Javaslat gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatását célzó
minisztériumi pályázaton való részvételre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

18. Javaslat a DDÖRT által a TÁMOP 5.4.4-09/2/B számú felhívásra benyújtott
pályázat támogatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Szabályzata
módosításának elfogadására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

20. Beszámoló a Közgyűlési Tanácsnokok munkájáról
Előadók: a Közgyűlés Tanácsnokai

21. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna
megyét érintő tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

23. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

24. Tájékoztató az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által az iskolai agresszió
témájában készített jelentésről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2009. november 17.

Üdvözlettel:

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás