TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. július 3.,
Kornél
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

MEGHÍVÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésére 2010.02.15.

meghivo-cimer


M E G H Í V Ó
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését
2010. február 15-én (hétfő) de. 10:00 órára
a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.

Napirend:

1. Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3. Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott
gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

11. Javaslat ülnöki megbízatás megszüntetésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12. Javaslat a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló
megállapodás elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás TársulásiTanácsába állandó helyettesek delegálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az
azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

17. Javaslat a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat
Alapítvány – Kiút Tolna Megyei Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő – üzletrészének
megvásárlására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

18. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű
decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

19. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

20. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására
vonatkozó intézkedési terv módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

21. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok
meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2009. évi
teljesítményértékeléséről
Előadók: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének
értékelése, javaslat a 2010. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

23. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei
Egysége működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

24. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

25. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:
26. Javaslat a kórházi felügyelő tanács kijelölésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2010. február 4.

Üdvözlettel:

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás