TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2022. január 25.,
Pál
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

MEGHÍVÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésére 2021.12.03.

tolna_megye_kicsi_png

 

MEGHÍVÓ

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését 2021. december 3-án (pénteken) de. 10:00 órára a Tolna Megyei Önkormányzati  Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 106-os számú tárgyalótermébe összehívom.

Napirend:

1. Tájékoztatás a Paks II. beruházás aktuális ügyeiről
Előterjesztő: Süli János, a Közgyűlés Fejlesztéspolitikai Tanácsosa
Előadó: Süli János, a Közgyűlés Fejlesztéspolitikai Tanácsosa

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2020. II. félévi és 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke
Előadó: dr. Say István, a Bizottság elnöke

5. Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Ritter Beáta, megyei aljegyző
Előadó: dr. Ritter Beáta, megyei aljegyző

9. A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, valamint javaslat a 2022. évi külügyi tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke


Zárt ülésen:

10.    Javaslat a „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektekben 2.” elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke


A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2021. november 22.

 

Üdvözlettel:

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás