A közgyűlés elnökének általános feladatai
 
 

 
44. A Közgyűlés elnöke
62. §

(1) A Közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A
Közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti egyéb munkáltatói jogok
kivételével, amelyeket a Jogi és Ügyrendi Bizottság lát el.

(2) A Közgyűlés elnökének megbízatása az új elnök megválasztásáig tart,
foglalkoztatási jogviszonya az új elnök megválasztásával szűnik meg.
(3) A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés első számú vezetője, aki felelős az
önkormányzat működéséért.
(4) A Közgyűlés elnöke külön utasításban határozza meg, hogy tartós távolléte esetén
az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési feladatokat. Átmeneti
távolléte esetén pedig külön intézkedik helyettesítéséről.
63. §
(1) A Közgyűlés elnökének általános feladatkörei a következők:
a.) a Közgyűlés működésével összefüggő feladatok,
b.) a bizottságok működésével összefüggő feladatok,
c.) a Közgyűlés együttműködési kapcsolataival összefüggő feladatok,
d.) az önkormányzati hivatallal összefüggő jogosítványok,
e.) a külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása.
 
(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából) 
 
Vissza