A Közgyűlés elnökének a hivatallal kapcsolatos feladatai
 
 
II.
A Hivatal irányítása és vezetése

2.) A Közgyűlés elnöke – akadályoztatása esetén foglalkoztatási jogviszonyban
álló alelnöke – a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási
feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el. Az elnöki irányítás
jogosítványait és formáit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó
rendelkezései tartalmazzák.

(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)  

 
Vissza