Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat hirdetménye a bírósági ülnökök választásról 2011
 
 
H I R D E T M É NY
Bírósági ülnökök választásáról


I. A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló 30/2011. (II.18.) KE határozatában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének előterjesztésére a bírósági ülnökök megválasztását 2011. március 7. napja és 2011. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

II. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124 §. (1) bekezdése alapján a megyei bíróság és a munkaügyi bíróság ülnökeit többek között a területi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.

III. A területi kisebbségi önkormányzat képviselő testülete a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. §. g) pontja alapján 1-1 ülnököt választhat meg.

IV. Ülnököt jelölni a Tolna Megyei Bíróságra és a Szekszárdi Munkaügyi Bíróságra lehet.

V. A Bjt. 123. § -a alapján az ülnököket

  • a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok;
  • bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok;
  • és a társadalmi szervezetek – kivéve pártokat –

jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

VI. A Bjt. 122. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek választható meg, az a büntetlen előéletű, 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki választójoggal rendelkezik.

VII.  Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letölthető innen.

VIII. A bírósági ülnökké jelölés című nyomtatvány letölthető innen.
(A jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is, úgymint név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet, oktatási intézmény neve, címe; valamint a jelölő [szervezetnél a képviselője] aláírását.)


XI. A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amely letölthető innen.
(A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult megyei közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.)

X. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat részére a bírósági ülnökké jelöléseket 2011. április 18. napjáig lehet benyújtani személyesen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 119. számú hivatalos helyiségében, valamint postai úton az alábbi címre:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 82.

Szekszárd, 2011. március 7.


Dr. Józan-Jilling Mihály
Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke
 
Nyomtatás PDF-be Vissza