Hirdetmény Bírósági ülnökök választásáról 2011
 
 I.    A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló 30/2011. (II.18.) KE határozatában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének előterjesztésére a bírósági ülnökök megválasztását 2011. március 7. napja és 2011. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

II.    A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124 §. (1) bekezdése alapján a megyei bíróság és a munkaügyi bíróság ülnökeit többek között a megyei közgyűlés választja meg.

III.    Ülnököt jelölni a Tolna Megyei Bíróságra és a Szekszárdi Munkaügyi Bíróságra lehet.

IV.    A Bjt. 123. § -a alapján az ülnököket

  • a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok;
  • bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok;
  • és a társadalmi szervezetek – kivéve pártokat –

jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

V.    A Bjt. 122. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek választható meg, az a büntetlen előéletű, 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki választójoggal rendelkezik.

VI.    Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letölthető innen .

VII.    A bírósági ülnökké jelölés című nyomtatvány letölthető innen .
(A jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is, úgymint név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet, oktatási intézmény neve, címe; valamint a jelölő [szervezetnél a képviselője] aláírását.)


VIII.    A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amely letölthető innen .
(A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult megyei közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.)

IX.    A bírósági ülnökké jelöléseket 2011. április 18. napjáig lehet benyújtani személyesen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 119. számú hivatalos helyiségében, valamint postai úton az alábbi címre:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 82.

Szekszárd, 2011. február 22.

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

 

 
Nyomtatás PDF-be Vissza