A Tolna Megyei Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre   


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A Tolna Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok az alábbiak:
 
A Tolna Megyei Önkormányzat által önként vállalt közfeladatokat az SZMSZ 2. számú melléklete határozza meg.
Hatályos: 2012. március 1-jétő

 
Nyomtatás PDF-be Vissza