Zaj, rezgés
 
A megye zaj és rezgés terheltségéről a KÖFE és az ÁNTSZ korlátozott számú mérései alapján alkothatunk (alkothatnánk) képet. A kisszámú mérési adat túlnyomó része a lokális jellegű ipari zajforrásokkal, valamint a lakossági panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos, és kevésbé a viszonylag nagyobb létszámot érintő, jelentősebb forgalmat lebonyolító közúti, vagy esetenként a vasúti közlekedéssel.
 
Ipari zaj

A jelentősebb ipari zajforrások ott okoznak zajvédelmi problémát, ahol a tervszerűtlen településfejlesztés miatt a lakóterületek az ipari telephelyek közelébe kerültek, illetve a régi telephelyek a lakott területek közelében létesültek. Egyre több esetben jelentkező probléma a lakott területeken megszaporodott (tevékenységében bővült) ipari telephelyek zajhatása. Az ezzel kapcsolatos lakossági panaszok részben megalapozottak (pl. Dombóvár, Prometheus Rt), számos esetben azonban nem okoznak határérték túllépést (pl. Szekszárd, Sabona Kft), noha ennek ellenére a közvetlen környezet nyugalmát zavarják. A KÖFE 1998-ban Tolna megyében hét esetben végzett zajvizsgálatot, amiből 6 db a zajkibocsátási határérték megállapítását megalapozó mérés volt, 1 db pedig a teljesülést ellenőrző mérés. Az elvégzett mérések közül egy esetben volt zajkibocsátási határérték túllépés (Dombóvár, Prometheus Rt, 4dB(A) értékkel).
 
Vissza